A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Polska
brak 24.38% 26.87% 29.36% 31.85% 34.34% 36.84% 39.33% 41.82% 44.31% 46.80%
danych 26.86% 29.35% 31.84% 34.33% 36.83% 39.32% 41.81% 44.30% 46.79% 49.29%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:2 246 870
% 31.78%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  117 620  25.62
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  96 663  26.94
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  140 342  35.53
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  216 773  28.41
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  163 775  41.77
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  177 654  37.92
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  142 675  24.38
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  164 578  41.20
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  196 247  49.29
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  307 624  33.61
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  234 515  27.67
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  179 432  27.10
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  108 972  25.60
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  2 246 870  31.78

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  146 438  28.12
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  96 663  26.94
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  164 578  41.20
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  38 935  25.92
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  177 654  37.92
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  241 351  34.29
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  380 548  32.95
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  32 994  23.34
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  196 247  49.29
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  87 198  43.09
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  117 620  25.62
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  234 515  27.67
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  66 273  31.37
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  53 144  27.58
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  142 675  24.38
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  70 037  25.42
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  2 246 870  31.78

Przyznane mandaty

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
FOTYGA Anna Elżbieta Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  56 677 
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  41 188 
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  96 292 
JUREK Marek Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  66 505 
KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  69 035 
WOJCIECHOWSKI Janusz Czesław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  134 975 
CZARNECKI Ryszard Henryk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  84 228 
PIOTROWSKI Mirosław Mariusz Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  73 465 
PORĘBA Tomasz Piotr Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  113 704 
OŻÓG Stanisław Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  36 376 
LEGUTKO Ryszard Antoni 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  81 201 
DUDA Andrzej Sebastian 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  97 996 
GOSIEWSKA Beata Barbara 10  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  50 332 
PIECHA Bolesław Grzegorz 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  118 964 
WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria 11  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  44 763 
JACKIEWICZ Dawid Bohdan 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  79 942 
UJAZDOWSKI Kazimierz Michał 12  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  48 945 
GRÓBARCZYK Marek Józef 13  Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  54 864