A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 21.45% 22.72% 23.99% 25.25% 26.52% 27.79% 29.06% 30.33% 31.59% 32.86%
danych 22.71% 23.98% 25.24% 26.51% 27.78% 29.05% 30.32% 31.58% 32.85% 34.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:53 144
% 27.58%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  1 695  24.78
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  1 305  24.36
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  2 468  34.04
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  1 490  26.46
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  3 544  33.05
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  1 806  23.80
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  3 212  28.62
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  2 016  27.38
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  1 351  26.86
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  1 697  26.73
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  1 222  34.13
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  1 717  32.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  1 147  30.51
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  3 860  23.85
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  3 448  28.71
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  2 287  30.44
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  2 487  27.62
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  678  24.90
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  559  21.45
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  5 776  29.09
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  9 379  25.42
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  53 144  27.58