A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 18.03% 18.93% 19.82% 20.72% 21.62% 22.52% 23.41% 24.31% 25.21% 26.10%
danych 18.92% 19.81% 20.71% 21.61% 22.51% 23.40% 24.30% 25.20% 26.09% 27%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:678
% 24.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Banie Mazurskie 3 302  314  314  294  53  18.03
Dubeninki 2 551  244  244  237  64  27.00
Gołdap 16 222  2 256  2 256  2 192  561  25.59
Ogółem 22 075  2 814  2 814  2 723  678  24.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 345 50.88 12.67
PIONTKOWSKI Dariusz 28 4.13 1.03
ARENT Iwona Ewa 31 4.57 1.14
BABALSKI Zbigniew 9 1.33 0.33
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 16 2.36 0.59
SZMIT Jerzy 56 8.26 2.06
MUZYK Agnieszka Barbara 9 1.33 0.33
SIEKIERKO Łukasz 8 1.18 0.29
ANTYPIUK Beata 4 0.59 0.15
ZIELIŃSKI Jarosław 172 25.37 6.32