A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat węgorzewski 

węgorzewski
brak 20.54% 21.06% 21.58% 22.11% 22.63% 23.15% 23.67% 24.19% 24.72% 25.24%
danych 21.05% 21.57% 22.10% 22.62% 23.14% 23.66% 24.18% 24.71% 25.23% 25.76%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 467
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 734
Liczba ważnych kart:2 733
Frekwencja wyborcza:14.04%
Liczba głosów ważnych:2 606
% głosów ważnych:95.35%
Liczba głosów na listy komitetu:559
% 21.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Budry 2 474  242  242  226  53  23.45
Pozezdrze 2 783  347  346  330  85  25.76
Węgorzewo 14 210  2 145  2 145  2 050  421  20.54
Ogółem 19 467  2 734  2 733  2 606  559  21.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 285 50.98 10.94
PIONTKOWSKI Dariusz 36 6.44 1.38
ARENT Iwona Ewa 52 9.30 2.00
BABALSKI Zbigniew 28 5.01 1.07
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 12 2.15 0.46
SZMIT Jerzy 82 14.67 3.15
MUZYK Agnieszka Barbara 15 2.68 0.58
SIEKIERKO Łukasz 2 0.36 0.08
ANTYPIUK Beata 7 1.25 0.27
ZIELIŃSKI Jarosław 40 7.16 1.53