A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Województwo podkarpackie

PODKARPACKIE
brak 33.73% 36.91% 40.09% 43.28% 46.46% 49.64% 52.82% 56.00% 59.19% 62.37%
danych 36.90% 40.08% 43.27% 46.45% 49.63% 52.81% 55.99% 59.18% 62.36% 65.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 710 529
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:410 512
Liczba ważnych kart:410 394
Frekwencja wyborcza:24.00%
Liczba głosów ważnych:398 152
% głosów ważnych:97.02%
Liczba głosów na listy komitetu:196 247
% 49.29%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bieszczadzki 18 115  3 444  3 444  3 339  1 200  35.94
brzozowski 53 054  11 044  11 042  10 643  6 045  56.80
dębicki 108 130  24 482  24 481  23 745  12 417  52.29
jarosławski 98 193  23 515  23 512  22 662  9 268  40.90
jasielski 93 974  22 773  22 768  21 989  11 231  51.08
kolbuszowski 50 123  11 302  11 302  10 977  7 195  65.55
krośnieński 90 165  19 697  19 692  19 084  9 856  51.65
leżajski 56 088  14 243  14 243  13 829  8 239  59.58
lubaczowski 47 003  9 656  9 656  9 266  3 556  38.38
łańcucki 63 485  15 745  15 738  15 323  9 064  59.15
mielecki 108 929  25 900  25 893  25 253  13 473  53.35
niżański 54 864  11 177  11 176  10 783  6 117  56.73
przemyski 59 472  12 325  12 323  11 766  4 910  41.73
przeworski 63 899  13 521  13 519  13 015  6 033  46.35
ropczycko-sędziszowski 58 140  14 726  14 725  14 269  7 995  56.03
rzeszowski 130 414  34 726  34 711  33 801  20 270  59.97
sanocki 78 026  16 419  16 386  15 890  6 524  41.06
stalowowolski 87 941  20 071  20 064  19 431  9 245  47.58
strzyżowski 49 899  10 537  10 536  10 223  5 762  56.36
tarnobrzeski 44 273  9 739  9 738  9 351  4 403  47.09
leski 22 870  5 417  5 417  5 181  2 217  42.79
Krosno 38 815  10 576  10 574  10 377  4 456  42.94
Przemyśl 52 467  13 286  13 282  12 914  4 843  37.50
Rzeszów 142 640  46 198  46 183  45 315  18 647  41.15
Tarnobrzeg 39 550  9 993  9 989  9 726  3 281  33.73
Ogółem 1 710 529  410 512  410 394  398 152  196 247  49.29