A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat rzeszowski 

rzeszowski
brak 36.45% 40.94% 45.42% 49.91% 54.39% 58.88% 63.36% 67.85% 72.33% 76.82%
danych 40.93% 45.41% 49.90% 54.38% 58.87% 63.35% 67.84% 72.32% 76.81% 81.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:130 414
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:34 726
Liczba ważnych kart:34 711
Frekwencja wyborcza:26.63%
Liczba głosów ważnych:33 801
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:20 270
% 59.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dynów 5 005  1 190  1 190  1 155  566  49.00
Błażowa 8 719  2 132  2 125  2 057  992  48.23
Boguchwała 15 548  4 334  4 333  4 231  2 405  56.84
Chmielnik 5 277  1 470  1 466  1 421  518  36.45
Dynów 5 685  1 008  1 008  972  515  52.98
Głogów Małopolski 15 007  4 222  4 222  4 116  2 370  57.58
Hyżne 5 485  1 564  1 564  1 517  901  59.39
Kamień 5 520  1 366  1 365  1 346  970  72.07
Krasne 8 355  2 191  2 191  2 143  1 188  55.44
Lubenia 5 218  1 510  1 510  1 471  1 020  69.34
Sokołów Małopolski 13 207  4 079  4 078  3 967  3 225  81.30
Świlcza 12 649  3 145  3 144  3 055  1 863  60.98
Trzebownisko 15 902  4 318  4 318  4 226  2 558  60.53
Tyczyn 8 837  2 197  2 197  2 124  1 179  55.51
Ogółem 130 414  34 726  34 711  33 801  20 270  59.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 9 607 47.40 28.42
ZAJĄC Alicja Maria 546 2.69 1.62
OŻÓG Stanisław 9 079 44.79 26.86
PIOTROWICZ Stanisław 174 0.86 0.51
ROMANIUK Bogdan Piotr 303 1.49 0.90
HRYNKIEWICZ Józefa 75 0.37 0.22
PIÓRO Tadeusz Wacław 58 0.29 0.17
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 194 0.96 0.57
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 26 0.13 0.08
BŁĄDEK Lidia 208 1.03 0.62