A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat przemyski 

przemyski
brak 34.58% 36.09% 37.61% 39.12% 40.64% 42.15% 43.66% 45.18% 46.69% 48.21%
danych 36.08% 37.60% 39.11% 40.63% 42.14% 43.65% 45.17% 46.68% 48.20% 49.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:59 472
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 325
Liczba ważnych kart:12 323
Frekwencja wyborcza:20.72%
Liczba głosów ważnych:11 766
% głosów ważnych:95.48%
Liczba głosów na listy komitetu:4 910
% 41.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bircza 5 450  1 145  1 144  1 064  529  49.72
Dubiecko 7 648  1 206  1 206  1 145  470  41.05
Fredropol 4 450  783  783  746  258  34.58
Krasiczyn 3 948  816  816  788  300  38.07
Krzywcza 3 985  824  824  801  382  47.69
Medyka 5 309  1 126  1 126  1 081  509  47.09
Orły 6 905  1 513  1 513  1 460  579  39.66
Przemyśl 8 119  1 808  1 807  1 748  705  40.33
Stubno 3 224  530  530  498  190  38.15
Żurawica 10 434  2 574  2 574  2 435  988  40.57
Ogółem 59 472  12 325  12 323  11 766  4 910  41.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 3 366 68.55 28.61
ZAJĄC Alicja Maria 700 14.26 5.95
OŻÓG Stanisław 312 6.35 2.65
PIOTROWICZ Stanisław 153 3.12 1.30
ROMANIUK Bogdan Piotr 102 2.08 0.87
HRYNKIEWICZ Józefa 41 0.84 0.35
PIÓRO Tadeusz Wacław 88 1.79 0.75
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 77 1.57 0.65
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 40 0.81 0.34
BŁĄDEK Lidia 31 0.63 0.26