A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat dębicki 

dębicki
brak 44.88% 46.79% 48.69% 50.60% 52.50% 54.41% 56.32% 58.22% 60.13% 62.03%
danych 46.78% 48.68% 50.59% 52.49% 54.40% 56.31% 58.21% 60.12% 62.02% 63.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 130
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:24 482
Liczba ważnych kart:24 481
Frekwencja wyborcza:22.64%
Liczba głosów ważnych:23 745
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:12 417
% 52.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dębica 38 485  9 641  9 641  9 422  4 229  44.88
Brzostek 10 393  2 155  2 155  2 038  1 303  63.94
Czarna 10 192  2 074  2 074  2 005  1 103  55.01
Dębica 19 614  4 360  4 360  4 224  2 266  53.65
Jodłowa 4 347  747  746  716  396  55.31
Pilzno 14 146  3 254  3 254  3 156  1 907  60.42
Żyraków 10 953  2 251  2 251  2 184  1 213  55.54
Ogółem 108 130  24 482  24 481  23 745  12 417  52.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 7 592 61.14 31.97
ZAJĄC Alicja Maria 1 096 8.83 4.62
OŻÓG Stanisław 2 773 22.33 11.68
PIOTROWICZ Stanisław 291 2.34 1.23
ROMANIUK Bogdan Piotr 196 1.58 0.83
HRYNKIEWICZ Józefa 84 0.68 0.35
PIÓRO Tadeusz Wacław 59 0.48 0.25
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 179 1.44 0.75
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 39 0.31 0.16
BŁĄDEK Lidia 108 0.87 0.45