A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat łańcucki 

łańcucki
brak 51.61% 53.23% 54.85% 56.47% 58.09% 59.71% 61.33% 62.95% 64.57% 66.19%
danych 53.22% 54.84% 56.46% 58.08% 59.70% 61.32% 62.94% 64.56% 66.18% 67.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 485
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 745
Liczba ważnych kart:15 738
Frekwencja wyborcza:24.80%
Liczba głosów ważnych:15 323
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:9 064
% 59.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Łańcut 14 726  3 984  3 983  3 916  2 021  51.61
Białobrzegi 6 594  1 372  1 372  1 317  795  60.36
Czarna 8 987  2 233  2 232  2 175  1 449  66.62
Łańcut 16 691  4 524  4 521  4 408  2 615  59.32
Markowa 5 258  1 005  1 005  976  591  60.55
Rakszawa 5 758  1 360  1 360  1 311  889  67.81
Żołynia 5 471  1 267  1 265  1 220  704  57.70
Ogółem 63 485  15 745  15 738  15 323  9 064  59.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 4 844 53.44 31.61
ZAJĄC Alicja Maria 482 5.32 3.15
OŻÓG Stanisław 3 130 34.53 20.43
PIOTROWICZ Stanisław 177 1.95 1.16
ROMANIUK Bogdan Piotr 118 1.30 0.77
HRYNKIEWICZ Józefa 54 0.60 0.35
PIÓRO Tadeusz Wacław 41 0.45 0.27
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 122 1.35 0.80
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 21 0.23 0.14
BŁĄDEK Lidia 75 0.83 0.49