A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat lubaczowski 

lubaczowski
brak 28.86% 30.73% 32.59% 34.46% 36.32% 38.19% 40.05% 41.92% 43.78% 45.65%
danych 30.72% 32.58% 34.45% 36.31% 38.18% 40.04% 41.91% 43.77% 45.64% 47.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 656
Liczba ważnych kart:9 656
Frekwencja wyborcza:20.54%
Liczba głosów ważnych:9 266
% głosów ważnych:95.96%
Liczba głosów na listy komitetu:3 556
% 38.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lubaczów 10 402  2 366  2 366  2 294  857  37.36
Cieszanów 6 138  1 334  1 334  1 289  486  37.70
Horyniec-Zdrój 4 191  816  816  782  261  33.38
Lubaczów 7 405  1 342  1 342  1 266  537  42.42
Narol 6 755  1 202  1 202  1 147  468  40.80
Oleszyce 5 335  1 235  1 235  1 165  438  37.60
Stary Dzików 3 668  661  661  641  185  28.86
Wielkie Oczy 3 109  700  700  682  324  47.51
Ogółem 47 003  9 656  9 656  9 266  3 556  38.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 2 302 64.74 24.84
ZAJĄC Alicja Maria 516 14.51 5.57
OŻÓG Stanisław 261 7.34 2.82
PIOTROWICZ Stanisław 130 3.66 1.40
ROMANIUK Bogdan Piotr 71 2.00 0.77
HRYNKIEWICZ Józefa 25 0.70 0.27
PIÓRO Tadeusz Wacław 42 1.18 0.45
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 71 2.00 0.77
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 72 2.02 0.78
BŁĄDEK Lidia 66 1.86 0.71