A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat przeworski 

przeworski
brak 32.15% 35.05% 37.96% 40.86% 43.76% 46.67% 49.57% 52.47% 55.37% 58.28%
danych 35.04% 37.95% 40.85% 43.75% 46.66% 49.56% 52.46% 55.36% 58.27% 61.18%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:63 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 521
Liczba ważnych kart:13 519
Frekwencja wyborcza:21.16%
Liczba głosów ważnych:13 015
% głosów ważnych:96.27%
Liczba głosów na listy komitetu:6 033
% 46.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Przeworsk 13 041  3 128  3 127  3 032  1 423  46.93
Adamówka 3 364  589  589  569  280  49.21
Gać 3 693  714  714  684  332  48.54
Jawornik Polski 3 850  793  793  737  311  42.20
Kańczuga 10 184  1 875  1 874  1 770  569  32.15
Przeworsk 11 801  2 509  2 509  2 447  1 497  61.18
Sieniawa 5 639  1 333  1 333  1 286  584  45.41
Tryńcza 6 544  1 318  1 318  1 275  546  42.82
Zarzecze 5 783  1 262  1 262  1 215  491  40.41
Ogółem 63 899  13 521  13 519  13 015  6 033  46.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 3 728 61.79 28.64
ZAJĄC Alicja Maria 742 12.30 5.70
OŻÓG Stanisław 696 11.54 5.35
PIOTROWICZ Stanisław 179 2.97 1.38
ROMANIUK Bogdan Piotr 100 1.66 0.77
HRYNKIEWICZ Józefa 24 0.40 0.18
PIÓRO Tadeusz Wacław 30 0.50 0.23
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 61 1.01 0.47
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 405 6.71 3.11
BŁĄDEK Lidia 68 1.13 0.52