A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat mielecki 

mielecki
brak 47.47% 49.80% 52.13% 54.46% 56.79% 59.12% 61.45% 63.78% 66.11% 68.44%
danych 49.79% 52.12% 54.45% 56.78% 59.11% 61.44% 63.77% 66.10% 68.43% 70.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:108 929
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 900
Liczba ważnych kart:25 893
Frekwencja wyborcza:23.78%
Liczba głosów ważnych:25 253
% głosów ważnych:97.53%
Liczba głosów na listy komitetu:13 473
% 53.35%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Mielec 50 094  13 124  13 120  12 832  6 196  48.29
Borowa 4 493  867  867  842  437  51.90
Czermin 5 473  847  847  824  460  55.83
Gawłuszowice 2 225  553  553  534  312  58.43
Mielec 10 310  2 323  2 322  2 262  1 370  60.57
Padew Narodowa 4 314  1 175  1 174  1 132  667  58.92
Przecław 9 001  1 962  1 961  1 916  1 123  58.61
Radomyśl Wielki 10 959  2 021  2 021  1 951  1 090  55.87
Tuszów Narodowy 6 232  1 812  1 812  1 772  1 254  70.77
Wadowice Górne 5 828  1 216  1 216  1 188  564  47.47
Ogółem 108 929  25 900  25 893  25 253  13 473  53.35
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 12 120 89.96 47.99
ZAJĄC Alicja Maria 343 2.55 1.36
OŻÓG Stanisław 542 4.02 2.15
PIOTROWICZ Stanisław 135 1.00 0.53
ROMANIUK Bogdan Piotr 73 0.54 0.29
HRYNKIEWICZ Józefa 42 0.31 0.17
PIÓRO Tadeusz Wacław 25 0.19 0.10
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 85 0.63 0.34
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 23 0.17 0.09
BŁĄDEK Lidia 85 0.63 0.34