A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Miasto Mielec

Mielec
brak 47.47% 49.80% 52.13% 54.46% 56.79% 59.12% 61.45% 63.78% 66.11% 68.44%
danych 49.79% 52.12% 54.45% 56.78% 59.11% 61.44% 63.77% 66.10% 68.43% 70.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 094
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 124
Liczba ważnych kart:13 120
Frekwencja wyborcza:26.20%
Liczba głosów ważnych:12 832
% głosów ważnych:97.80%
Liczba głosów na listy komitetu:6 196
% 48.29%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 5 717 92.27 44.55
ZAJĄC Alicja Maria 106 1.71 0.83
OŻÓG Stanisław 193 3.11 1.50
PIOTROWICZ Stanisław 44 0.71 0.34
ROMANIUK Bogdan Piotr 26 0.42 0.20
HRYNKIEWICZ Józefa 20 0.32 0.16
PIÓRO Tadeusz Wacław 16 0.26 0.12
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 27 0.44 0.21
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 12 0.19 0.09
BŁĄDEK Lidia 35 0.56 0.27