A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat strzyżowski 

strzyżowski
brak 48.45% 49.86% 51.27% 52.68% 54.09% 55.51% 56.92% 58.33% 59.74% 61.15%
danych 49.85% 51.26% 52.67% 54.08% 55.50% 56.91% 58.32% 59.73% 61.14% 62.56%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:49 899
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 537
Liczba ważnych kart:10 536
Frekwencja wyborcza:21.12%
Liczba głosów ważnych:10 223
% głosów ważnych:97.03%
Liczba głosów na listy komitetu:5 762
% 56.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czudec 9 359  2 296  2 295  2 238  1 400  62.56
Frysztak 8 421  1 669  1 669  1 622  925  57.03
Niebylec 8 498  1 791  1 791  1 738  1 081  62.20
Strzyżów 16 924  3 458  3 458  3 356  1 626  48.45
Wiśniowa 6 697  1 323  1 323  1 269  730  57.53
Ogółem 49 899  10 537  10 536  10 223  5 762  56.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 2 982 51.75 29.17
ZAJĄC Alicja Maria 428 7.43 4.19
OŻÓG Stanisław 1 838 31.90 17.98
PIOTROWICZ Stanisław 195 3.38 1.91
ROMANIUK Bogdan Piotr 123 2.13 1.20
HRYNKIEWICZ Józefa 18 0.31 0.18
PIÓRO Tadeusz Wacław 16 0.28 0.16
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 98 1.70 0.96
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 12 0.21 0.12
BŁĄDEK Lidia 52 0.90 0.51