A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat niżański 

niżański
brak 50.67% 53.27% 55.87% 58.47% 61.07% 63.67% 66.26% 68.86% 71.46% 74.06%
danych 53.26% 55.86% 58.46% 61.06% 63.66% 66.25% 68.85% 71.45% 74.05% 76.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 864
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 177
Liczba ważnych kart:11 176
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:10 783
% głosów ważnych:96.48%
Liczba głosów na listy komitetu:6 117
% 56.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Harasiuki 5 097  889  889  834  456  54.68
Jarocin 4 446  713  713  680  352  51.76
Jeżowe 7 826  1 948  1 948  1 885  1 445  76.66
Krzeszów 3 537  630  630  615  348  56.59
Nisko 18 442  4 197  4 196  4 074  2 123  52.11
Rudnik nad Sanem 8 446  1 547  1 547  1 482  751  50.67
Ulanów 7 070  1 253  1 253  1 213  642  52.93
Ogółem 54 864  11 177  11 176  10 783  6 117  56.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 2 095 34.25 19.43
ZAJĄC Alicja Maria 159 2.60 1.47
OŻÓG Stanisław 1 804 29.49 16.73
PIOTROWICZ Stanisław 106 1.73 0.98
ROMANIUK Bogdan Piotr 47 0.77 0.44
HRYNKIEWICZ Józefa 42 0.69 0.39
PIÓRO Tadeusz Wacław 20 0.33 0.19
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 43 0.70 0.40
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 12 0.20 0.11
BŁĄDEK Lidia 1 789 29.25 16.59