A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat kolbuszowski 

kolbuszowski
brak 61.80% 62.81% 63.82% 64.83% 65.84% 66.86% 67.87% 68.88% 69.89% 70.90%
danych 62.80% 63.81% 64.82% 65.83% 66.85% 67.86% 68.87% 69.88% 70.89% 71.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:50 123
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 302
Liczba ważnych kart:11 302
Frekwencja wyborcza:22.55%
Liczba głosów ważnych:10 977
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:7 195
% 65.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cmolas 6 378  1 353  1 353  1 307  878  67.18
Kolbuszowa 20 216  5 009  5 009  4 882  3 017  61.80
Majdan Królewski 7 904  1 691  1 691  1 645  1 183  71.91
Niwiska 4 715  1 007  1 007  967  611  63.19
Raniżów 5 704  1 278  1 278  1 245  865  69.48
Dzikowiec 5 206  964  964  931  641  68.85
Ogółem 50 123  11 302  11 302  10 977  7 195  65.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 2 725 37.87 24.82
ZAJĄC Alicja Maria 106 1.47 0.97
OŻÓG Stanisław 2 129 29.59 19.40
PIOTROWICZ Stanisław 58 0.81 0.53
ROMANIUK Bogdan Piotr 2 072 28.80 18.88
HRYNKIEWICZ Józefa 10 0.14 0.09
PIÓRO Tadeusz Wacław 8 0.11 0.07
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 26 0.36 0.24
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 9 0.13 0.08
BŁĄDEK Lidia 52 0.72 0.47