A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sanocki 

sanocki
brak 22.26% 25.32% 28.39% 31.45% 34.51% 37.58% 40.64% 43.70% 46.76% 49.83%
danych 25.31% 28.38% 31.44% 34.50% 37.57% 40.63% 43.69% 46.75% 49.82% 52.89%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:78 026
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:16 419
Liczba ważnych kart:16 386
Frekwencja wyborcza:21.04%
Liczba głosów ważnych:15 890
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:6 524
% 41.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Sanok 31 871  7 870  7 838  7 646  2 884  37.72
Besko 3 487  619  619  588  311  52.89
Bukowsko 4 331  792  792  761  312  41.00
Komańcza 4 661  592  592  566  126  22.26
Sanok 14 044  2 844  2 844  2 753  1 402  50.93
Tyrawa Wołoska 1 570  181  181  174  70  40.23
Zagórz 10 567  2 054  2 054  1 993  872  43.75
Zarszyn 7 495  1 467  1 466  1 409  547  38.82
Ogółem 78 026  16 419  16 386  15 890  6 524  41.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 3 528 54.08 22.20
ZAJĄC Alicja Maria 1 025 15.71 6.45
OŻÓG Stanisław 173 2.65 1.09
PIOTROWICZ Stanisław 281 4.31 1.77
ROMANIUK Bogdan Piotr 77 1.18 0.48
HRYNKIEWICZ Józefa 23 0.35 0.14
PIÓRO Tadeusz Wacław 1 308 20.05 8.23
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 51 0.78 0.32
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 10 0.15 0.06
BŁĄDEK Lidia 48 0.74 0.30