A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat tarnobrzeski 

tarnobrzeski
brak 41.49% 42.35% 43.20% 44.06% 44.92% 45.78% 46.63% 47.49% 48.35% 49.20%
danych 42.34% 43.19% 44.05% 44.91% 45.77% 46.62% 47.48% 48.34% 49.19% 50.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 739
Liczba ważnych kart:9 738
Frekwencja wyborcza:22.00%
Liczba głosów ważnych:9 351
% głosów ważnych:96.03%
Liczba głosów na listy komitetu:4 403
% 47.09%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów Sandomierski 9 814  2 796  2 796  2 696  1 313  48.70
Gorzyce 10 901  1 832  1 832  1 740  722  41.49
Grębów 7 908  1 476  1 475  1 421  619  43.56
Nowa Dęba 15 650  3 635  3 635  3 494  1 749  50.06
Ogółem 44 273  9 739  9 738  9 351  4 403  47.09
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 2 895 65.75 30.96
ZAJĄC Alicja Maria 171 3.88 1.83
OŻÓG Stanisław 747 16.97 7.99
PIOTROWICZ Stanisław 156 3.54 1.67
ROMANIUK Bogdan Piotr 147 3.34 1.57
HRYNKIEWICZ Józefa 31 0.70 0.33
PIÓRO Tadeusz Wacław 25 0.57 0.27
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 59 1.34 0.63
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 10 0.23 0.11
BŁĄDEK Lidia 162 3.68 1.73