A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat ropczycko-sędziszowski 

ropczycko-sędziszowski
brak 47.68% 49.33% 50.98% 52.62% 54.27% 55.92% 57.57% 59.22% 60.86% 62.51%
danych 49.32% 50.97% 52.61% 54.26% 55.91% 57.56% 59.21% 60.85% 62.50% 64.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 140
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 726
Liczba ważnych kart:14 725
Frekwencja wyborcza:25.33%
Liczba głosów ważnych:14 269
% głosów ważnych:96.90%
Liczba głosów na listy komitetu:7 995
% 56.03%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Iwierzyce 6 023  1 528  1 528  1 479  949  64.16
Ostrów 5 650  967  967  925  461  49.84
Ropczyce 21 317  5 539  5 539  5 357  2 554  47.68
Sędziszów Małopolski 18 656  5 176  5 175  5 052  3 239  64.11
Wielopole Skrzyńskie 6 494  1 516  1 516  1 456  792  54.40
Ogółem 58 140  14 726  14 725  14 269  7 995  56.03
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 4 391 54.92 30.77
ZAJĄC Alicja Maria 314 3.93 2.20
OŻÓG Stanisław 2 938 36.75 20.59
PIOTROWICZ Stanisław 77 0.96 0.54
ROMANIUK Bogdan Piotr 86 1.08 0.60
HRYNKIEWICZ Józefa 34 0.43 0.24
PIÓRO Tadeusz Wacław 25 0.31 0.18
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 56 0.70 0.39
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 12 0.15 0.08
BŁĄDEK Lidia 62 0.78 0.43