A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat krośnieński 

krośnieński
brak 37.71% 39.59% 41.47% 43.35% 45.23% 47.11% 48.99% 50.87% 52.75% 54.63%
danych 39.58% 41.46% 43.34% 45.22% 47.10% 48.98% 50.86% 52.74% 54.62% 56.51%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:90 165
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 697
Liczba ważnych kart:19 692
Frekwencja wyborcza:21.85%
Liczba głosów ważnych:19 084
% głosów ważnych:96.91%
Liczba głosów na listy komitetu:9 856
% 51.65%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chorkówka 10 630  2 259  2 259  2 189  1 237  56.51
Dukla 11 848  2 334  2 333  2 262  1 140  50.40
Iwonicz-Zdrój 8 632  2 062  2 062  1 995  1 093  54.79
Jedlicze 12 464  2 394  2 393  2 319  1 092  47.09
Korczyna 8 934  1 888  1 888  1 824  985  54.00
Krościenko Wyżne 4 341  1 022  1 022  1 010  542  53.66
Miejsce Piastowe 10 978  2 775  2 774  2 676  1 392  52.02
Rymanów 13 348  3 270  3 268  3 168  1 588  50.13
Wojaszówka 7 391  1 318  1 318  1 283  652  50.82
Jaśliska 1 599  375  375  358  135  37.71
Ogółem 90 165  19 697  19 692  19 084  9 856  51.65
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 4 488 45.54 23.52
ZAJĄC Alicja Maria 2 019 20.48 10.58
OŻÓG Stanisław 291 2.95 1.52
PIOTROWICZ Stanisław 2 682 27.21 14.05
ROMANIUK Bogdan Piotr 78 0.79 0.41
HRYNKIEWICZ Józefa 32 0.32 0.17
PIÓRO Tadeusz Wacław 97 0.98 0.51
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 83 0.84 0.43
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 17 0.17 0.09
BŁĄDEK Lidia 69 0.70 0.36