A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat brzozowski 

brzozowski
brak 36.07% 39.53% 42.99% 46.45% 49.91% 53.37% 56.82% 60.28% 63.74% 67.20%
danych 39.52% 42.98% 46.44% 49.90% 53.36% 56.81% 60.27% 63.73% 67.19% 70.66%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 054
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 044
Liczba ważnych kart:11 042
Frekwencja wyborcza:20.82%
Liczba głosów ważnych:10 643
% głosów ważnych:96.39%
Liczba głosów na listy komitetu:6 045
% 56.80%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brzozów 21 404  4 491  4 490  4 333  2 549  58.83
Domaradz 4 865  809  809  795  484  60.88
Dydnia 6 567  1 159  1 159  1 102  601  54.54
Haczów 7 434  1 395  1 395  1 357  804  59.25
Jasienica Rosielna 5 944  1 497  1 496  1 459  1 031  70.66
Nozdrzec 6 840  1 693  1 693  1 597  576  36.07
Ogółem 53 054  11 044  11 042  10 643  6 045  56.80
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 1 903 31.48 17.88
ZAJĄC Alicja Maria 1 585 26.22 14.89
OŻÓG Stanisław 358 5.92 3.36
PIOTROWICZ Stanisław 290 4.80 2.72
ROMANIUK Bogdan Piotr 64 1.06 0.60
HRYNKIEWICZ Józefa 51 0.84 0.48
PIÓRO Tadeusz Wacław 1 693 28.01 15.91
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 48 0.79 0.45
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 13 0.22 0.12
BŁĄDEK Lidia 40 0.66 0.38