A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat jarosławski 

jarosławski
brak 30.65% 33.03% 35.40% 37.78% 40.15% 42.53% 44.91% 47.28% 49.66% 52.03%
danych 33.02% 35.39% 37.77% 40.14% 42.52% 44.90% 47.27% 49.65% 52.02% 54.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:98 193
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:23 515
Liczba ważnych kart:23 512
Frekwencja wyborcza:23.95%
Liczba głosów ważnych:22 662
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:9 268
% 40.90%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Jarosław 32 018  7 958  7 958  7 730  3 303  42.73
Radymno 4 553  1 064  1 063  1 032  403  39.05
Chłopice 4 585  907  907  870  311  35.75
Jarosław 10 388  2 213  2 213  2 118  848  40.04
Laszki 5 553  1 570  1 570  1 493  508  34.03
Pawłosiów 6 824  1 679  1 678  1 625  796  48.98
Pruchnik 7 742  1 940  1 939  1 858  1 011  54.41
Radymno 8 969  2 000  2 000  1 912  586  30.65
Rokietnica 3 533  555  555  535  269  50.28
Roźwienica 4 953  1 132  1 132  1 091  427  39.14
Wiązownica 9 075  2 497  2 497  2 398  806  33.61
Ogółem 98 193  23 515  23 512  22 662  9 268  40.90
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 6 564 70.82 28.96
ZAJĄC Alicja Maria 676 7.29 2.98
OŻÓG Stanisław 396 4.27 1.75
PIOTROWICZ Stanisław 209 2.26 0.92
ROMANIUK Bogdan Piotr 102 1.10 0.45
HRYNKIEWICZ Józefa 23 0.25 0.10
PIÓRO Tadeusz Wacław 46 0.50 0.20
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 68 0.73 0.30
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 1 113 12.01 4.91
BŁĄDEK Lidia 71 0.77 0.31