A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat leżajski 

leżajski
brak 48.03% 50.12% 52.21% 54.30% 56.39% 58.49% 60.58% 62.67% 64.76% 66.85%
danych 50.11% 52.20% 54.29% 56.38% 58.48% 60.57% 62.66% 64.75% 66.84% 68.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 088
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 243
Liczba ważnych kart:14 243
Frekwencja wyborcza:25.39%
Liczba głosów ważnych:13 829
% głosów ważnych:97.09%
Liczba głosów na listy komitetu:8 239
% 59.58%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Leżajsk 11 921  3 282  3 282  3 198  1 536  48.03
Grodzisko Dolne 6 576  1 662  1 662  1 613  878  54.43
Kuryłówka 4 636  947  947  901  498  55.27
Leżajsk 15 830  3 666  3 666  3 549  2 178  61.37
Nowa Sarzyna 17 125  4 686  4 686  4 568  3 149  68.94
Ogółem 56 088  14 243  14 243  13 829  8 239  59.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PORĘBA Tomasz Piotr 3 857 46.81 27.89
ZAJĄC Alicja Maria 333 4.04 2.41
OŻÓG Stanisław 3 456 41.95 24.99
PIOTROWICZ Stanisław 113 1.37 0.82
ROMANIUK Bogdan Piotr 100 1.21 0.72
HRYNKIEWICZ Józefa 32 0.39 0.23
PIÓRO Tadeusz Wacław 16 0.19 0.12
WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata 117 1.42 0.85
ĆWIERZ Andrzej Bogusław 13 0.16 0.09
BŁĄDEK Lidia 202 2.45 1.46