A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  3 627  44.08
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  11 625  46.38
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  4 773  49.82
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  2 473  37.12
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  1 025  17.87
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  2 145  40.63
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  3 784  54.36
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  2 420  43.42
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  834  32.35
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  3 139  44.19
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  4 080  38.61
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  1 820  41.79
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  7 200  66.66
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  3 641  49.29
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  25 339  39.08
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  4 857  45.33
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  4 416  40.44
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  1 695  24.78
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  1 305  24.36
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  2 468  34.04
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  1 490  26.46
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  3 544  33.05
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  1 806  23.80
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  3 212  28.62
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  2 016  27.38
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  1 351  26.86
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  1 697  26.73
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  1 222  34.13
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  1 717  32.96
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  1 147  30.51
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  3 860  23.85
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  3 448  28.71
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  2 287  30.44
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  2 487  27.62
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  678  24.90
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  559  21.45
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  5 776  29.09
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  9 379  25.42
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  140 342  35.53
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 67 997 48.45 17.21
PIONTKOWSKI Dariusz 28 685 20.44 7.26
ARENT Iwona Ewa 5 848 4.17 1.48
BABALSKI Zbigniew 5 396 3.84 1.37
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 2 518 1.79 0.64
SZMIT Jerzy 5 102 3.64 1.29
MUZYK Agnieszka Barbara 2 529 1.80 0.64
SIEKIERKO Łukasz 6 317 4.50 1.60
ANTYPIUK Beata 910 0.65 0.23
ZIELIŃSKI Jarosław 15 040 10.72 3.81

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418