A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat sokólski 

sokólski
brak 29.56% 32.06% 34.55% 37.05% 39.55% 42.05% 44.54% 47.04% 49.54% 52.03%
danych 32.05% 34.54% 37.04% 39.54% 42.04% 44.53% 47.03% 49.53% 52.02% 54.53%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:58 273
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 913
Liczba ważnych kart:10 911
Frekwencja wyborcza:18.73%
Liczba głosów ważnych:10 567
% głosów ważnych:96.85%
Liczba głosów na listy komitetu:4 080
% 38.61%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa Białostocka 10 212  2 076  2 075  2 016  823  40.82
Janów 3 568  578  578  561  188  33.51
Korycin 2 714  496  496  485  242  49.90
Krynki 2 778  589  589  570  239  41.93
Kuźnica 3 467  682  681  662  361  54.53
Nowy Dwór 2 416  419  419  401  124  30.92
Sidra 3 077  457  457  442  169  38.24
Sokółka 21 430  4 004  4 004  3 871  1 434  37.04
Suchowola 5 908  1 116  1 116  1 082  359  33.18
Szudziałowo 2 703  496  496  477  141  29.56
Ogółem 58 273  10 913  10 911  10 567  4 080  38.61
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 1 960 48.04 18.55
PIONTKOWSKI Dariusz 1 382 33.87 13.08
ARENT Iwona Ewa 51 1.25 0.48
BABALSKI Zbigniew 25 0.61 0.24
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 18 0.44 0.17
SZMIT Jerzy 14 0.34 0.13
MUZYK Agnieszka Barbara 32 0.78 0.30
SIEKIERKO Łukasz 35 0.86 0.33
ANTYPIUK Beata 30 0.74 0.28
ZIELIŃSKI Jarosław 533 13.06 5.04