A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 46.90% 48.44% 49.97% 51.51% 53.04% 54.58% 56.11% 57.65% 59.18% 60.72%
danych 48.43% 49.96% 51.50% 53.03% 54.57% 56.10% 57.64% 59.17% 60.71% 62.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:3 641
% 49.29%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  1 674  47.02
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  338  62.25
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  449  48.91
Szumowo 3 977  894  894  872  409  46.90
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  771  51.61
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  3 641  49.29
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 2 007 55.12 27.17
PIONTKOWSKI Dariusz 239 6.56 3.24
ARENT Iwona Ewa 64 1.76 0.87
BABALSKI Zbigniew 23 0.63 0.31
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 51 1.40 0.69
SZMIT Jerzy 8 0.22 0.11
MUZYK Agnieszka Barbara 55 1.51 0.74
SIEKIERKO Łukasz 334 9.17 4.52
ANTYPIUK Beata 26 0.71 0.35
ZIELIŃSKI Jarosław 834 22.91 11.29