A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat wysokomazowiecki 

wysokomazowiecki
brak 56.80% 59.57% 62.33% 65.10% 67.86% 70.63% 73.39% 76.16% 78.92% 81.69%
danych 59.56% 62.32% 65.09% 67.85% 70.62% 73.38% 76.15% 78.91% 81.68% 84.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 998
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 080
Liczba ważnych kart:11 078
Frekwencja wyborcza:23.08%
Liczba głosów ważnych:10 801
% głosów ważnych:97.50%
Liczba głosów na listy komitetu:7 200
% 66.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Wysokie Mazowieckie 7 728  2 249  2 249  2 191  1 294  59.06
Ciechanowiec 7 507  1 398  1 398  1 368  794  58.04
Czyżew 5 323  933  932  905  514  56.80
Klukowo 3 743  879  879  852  634  74.41
Kobylin-Borzymy 2 801  640  640  630  492  78.10
Kulesze Kościelne 2 601  712  712  688  581  84.45
Nowe Piekuty 3 255  866  866  830  615  74.10
Sokoły 4 856  1 218  1 218  1 201  860  71.61
Szepietowo 5 890  1 279  1 279  1 253  817  65.20
Wysokie Mazowieckie 4 294  906  905  883  599  67.84
Ogółem 47 998  11 080  11 078  10 801  7 200  66.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 1 748 24.28 16.18
PIONTKOWSKI Dariusz 798 11.08 7.39
ARENT Iwona Ewa 44 0.61 0.41
BABALSKI Zbigniew 32 0.44 0.30
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 147 2.04 1.36
SZMIT Jerzy 8 0.11 0.07
MUZYK Agnieszka Barbara 54 0.75 0.50
SIEKIERKO Łukasz 3 577 49.68 33.12
ANTYPIUK Beata 28 0.39 0.26
ZIELIŃSKI Jarosław 764 10.61 7.07