A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat białostocki 

białostocki
brak 15.19% 20.35% 25.50% 30.66% 35.81% 40.97% 46.12% 51.28% 56.43% 61.59%
danych 20.34% 25.49% 30.65% 35.80% 40.96% 46.11% 51.27% 56.42% 61.58% 66.74%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:11 625
% 46.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  1 309  46.73
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  793  44.25
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  522  43.83
Gródek 4 644  614  614  599  91  15.19
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  1 336  46.08
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  2 545  57.67
Michałowo 5 927  957  956  906  236  26.05
Poświętne 2 974  615  615  602  360  59.80
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  893  34.64
Suraż 1 639  462  462  448  299  66.74
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  709  54.75
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  628  53.36
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  1 100  41.18
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  607  47.98
Zawady 2 395  442  442  425  197  46.35
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  11 625  46.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 4 480 38.54 17.88
PIONTKOWSKI Dariusz 5 309 45.67 21.18
ARENT Iwona Ewa 153 1.32 0.61
BABALSKI Zbigniew 55 0.47 0.22
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 96 0.83 0.38
SZMIT Jerzy 21 0.18 0.08
MUZYK Agnieszka Barbara 119 1.02 0.47
SIEKIERKO Łukasz 427 3.67 1.70
ANTYPIUK Beata 105 0.90 0.42
ZIELIŃSKI Jarosław 860 7.40 3.43