A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 3.76% 6.19% 8.63% 11.06% 13.50% 15.93% 18.36% 20.80% 23.23% 25.67%
danych 6.18% 8.62% 11.05% 13.49% 15.92% 18.35% 20.79% 23.22% 25.66% 28.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:1 025
% 17.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  631  21.13
Białowieża 1 997  386  386  376  75  19.95
Czeremcha 2 969  374  374  344  50  14.53
Czyże 2 007  223  223  213  3.76
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  7.14
Hajnówka 3 445  456  456  438  26  5.94
Kleszczele 2 364  367  367  350  66  18.86
Narew 3 256  449  449  427  120  28.10
Narewka 3 315  493  493  477  40  8.39
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  1 025  17.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KARSKI Karol Adam 610 59.51 10.63
PIONTKOWSKI Dariusz 239 23.32 4.17
ARENT Iwona Ewa 12 1.17 0.21
BABALSKI Zbigniew 3 0.29 0.05
KOBYLIŃSKA Zdzisława Marianna 7 0.68 0.12
SZMIT Jerzy 3 0.29 0.05
MUZYK Agnieszka Barbara 9 0.88 0.16
SIEKIERKO Łukasz 17 1.66 0.30
ANTYPIUK Beata 17 1.66 0.30
ZIELIŃSKI Jarosław 108 10.54 1.88