A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

Miasto Białystok

Białystok
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:228 876
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:66 327
Liczba ważnych kart:66 297
Frekwencja wyborcza:28.98%
Liczba głosów ważnych:64 832
% głosów ważnych:97.79%
Liczba głosów na listy komitetu:1 712
% 2.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ŻELICHOWSKI Stanisław 560 32.71 0.86
BORAWSKI Edmund 152 8.88 0.23
BASZKO Mieczysław Kazimierz 478 27.92 0.74
ŻYLIŃSKI Wiesław 229 13.38 0.35
BIELAWSKA Barbara 91 5.32 0.14
WŁODKOWSKI Zbigniew 8 0.47 0.01
BRONAKOWSKA Elżbieta Anna 22 1.29 0.03
JASKULSKA Sylwia Monika 34 1.99 0.05
ZYSK Danuta 43 2.51 0.07
DZIERZGOWSKI Wojciech 95 5.55 0.15