A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat węgorzewski 

węgorzewski
brak 12.42% 12.83% 13.23% 13.64% 14.05% 14.46% 14.86% 15.27% 15.68% 16.08%
danych 12.82% 13.22% 13.63% 14.04% 14.45% 14.85% 15.26% 15.67% 16.07% 16.49%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 467
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 734
Liczba ważnych kart:2 733
Frekwencja wyborcza:14.04%
Liczba głosów ważnych:2 606
% głosów ważnych:95.35%
Liczba głosów na listy komitetu:408
% 15.66%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Budry 2 474  242  242  226  29  12.83
Pozezdrze 2 783  347  346  330  41  12.42
Węgorzewo 14 210  2 145  2 145  2 050  338  16.49
Ogółem 19 467  2 734  2 733  2 606  408  15.66
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 346 84.80 13.28
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 11 2.70 0.42
CZYKWIN Eugeniusz 6 1.47 0.23
MAŃKUT Władysław 3 0.74 0.12
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 16 3.92 0.61
PIASECKA Izabela Agnieszka 10 2.45 0.38
JESIEŃ Anna Marta 8 1.96 0.31
ŁADA Robert 1 0.25 0.04
TOPCZYŁKO Bożena 1 0.25 0.04
BAGAN Bożena Waleria 6 1.47 0.23