A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat olecki 

olecki
brak 5.42% 5.87% 6.32% 6.77% 7.22% 7.67% 8.11% 8.56% 9.01% 9.46%
danych 5.86% 6.31% 6.76% 7.21% 7.66% 8.10% 8.55% 9.00% 9.45% 9.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:27 540
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 883
Liczba ważnych kart:3 883
Frekwencja wyborcza:14.10%
Liczba głosów ważnych:3 759
% głosów ważnych:96.81%
Liczba głosów na listy komitetu:341
% 9.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kowale Oleckie 4 217  367  367  351  31  8.83
Olecko 17 354  2 832  2 832  2 745  272  9.91
Świętajno 3 270  340  340  331  20  6.04
Wieliczki 2 699  344  344  332  18  5.42
Ogółem 27 540  3 883  3 883  3 759  341  9.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 257 75.37 6.84
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 23 6.74 0.61
CZYKWIN Eugeniusz 6 1.76 0.16
MAŃKUT Władysław 4 1.17 0.11
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 2 0.59 0.05
PIASECKA Izabela Agnieszka 11 3.23 0.29
JESIEŃ Anna Marta 7 2.05 0.19
ŁADA Robert 2 0.59 0.05
TOPCZYŁKO Bożena 18 5.28 0.48
BAGAN Bożena Waleria 11 3.23 0.29