A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Gmina Kowale Oleckie

Kowale Oleckie
brak 5.42% 5.87% 6.32% 6.77% 7.22% 7.67% 8.11% 8.56% 9.01% 9.46%
danych 5.86% 6.31% 6.76% 7.21% 7.66% 8.10% 8.55% 9.00% 9.45% 9.91%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 217
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:367
Liczba ważnych kart:367
Frekwencja wyborcza:8.70%
Liczba głosów ważnych:351
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 8.83%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 24 77.42 6.84
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 0 0.00 0.00
CZYKWIN Eugeniusz 1 3.23 0.28
MAŃKUT Władysław 0 0.00 0.00
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 1 3.23 0.28
PIASECKA Izabela Agnieszka 1 3.23 0.28
JESIEŃ Anna Marta 0 0.00 0.00
ŁADA Robert 0 0.00 0.00
TOPCZYŁKO Bożena 1 3.23 0.28
BAGAN Bożena Waleria 3 9.68 0.85