A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat augustowski 

augustowski
brak 1.83% 2.53% 3.22% 3.92% 4.61% 5.31% 6.00% 6.70% 7.39% 8.09%
danych 2.52% 3.21% 3.91% 4.60% 5.30% 5.99% 6.69% 7.38% 8.08% 8.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 820
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 464
Liczba ważnych kart:8 459
Frekwencja wyborcza:17.70%
Liczba głosów ważnych:8 229
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:594
% 7.22%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Augustów 24 295  4 904  4 901  4 782  420  8.78
Augustów 5 427  883  881  858  39  4.55
Bargłów Kościelny 4 557  497  497  491  1.83
Lipsk 4 584  718  718  694  49  7.06
Nowinka 2 434  430  430  410  15  3.66
Płaska 2 182  348  348  341  29  8.50
Sztabin 4 341  684  684  653  33  5.05
Ogółem 47 820  8 464  8 459  8 229  594  7.22
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 244 41.08 2.97
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 30 5.05 0.36
CZYKWIN Eugeniusz 14 2.36 0.17
MAŃKUT Władysław 9 1.52 0.11
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 4 0.67 0.05
PIASECKA Izabela Agnieszka 265 44.61 3.22
JESIEŃ Anna Marta 5 0.84 0.06
ŁADA Robert 6 1.01 0.07
TOPCZYŁKO Bożena 14 2.36 0.17
BAGAN Bożena Waleria 3 0.51 0.04