A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat białostocki 

białostocki
brak 0.71% 4.43% 8.15% 11.87% 15.59% 19.31% 23.02% 26.74% 30.46% 34.18%
danych 4.42% 8.14% 11.86% 15.58% 19.30% 23.01% 26.73% 30.45% 34.17% 37.9%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:116 248
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:25 729
Liczba ważnych kart:25 723
Frekwencja wyborcza:22.13%
Liczba głosów ważnych:25 062
% głosów ważnych:97.43%
Liczba głosów na listy komitetu:1 733
% 6.91%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Choroszcz 12 133  2 891  2 891  2 801  115  4.11
Czarna Białostocka 9 262  1 834  1 834  1 792  96  5.36
Dobrzyniewo Duże 6 880  1 219  1 219  1 191  57  4.79
Gródek 4 644  614  614  599  227  37.90
Juchnowiec Kościelny 11 830  2 983  2 983  2 899  208  7.17
Łapy 18 444  4 537  4 533  4 413  138  3.13
Michałowo 5 927  957  956  906  155  17.11
Poświętne 2 974  615  615  602  13  2.16
Supraśl 11 319  2 622  2 621  2 578  354  13.73
Suraż 1 639  462  462  448  14  3.13
Turośń Kościelna 4 662  1 320  1 320  1 295  45  3.47
Tykocin 5 289  1 206  1 206  1 177  13  1.10
Wasilków 11 573  2 731  2 731  2 671  195  7.30
Zabłudów 7 277  1 296  1 296  1 265  100  7.91
Zawady 2 395  442  442  425  0.71
Ogółem 116 248  25 729  25 723  25 062  1 733  6.91
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 569 32.83 2.27
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 218 12.58 0.87
CZYKWIN Eugeniusz 811 46.80 3.24
MAŃKUT Władysław 21 1.21 0.08
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 18 1.04 0.07
PIASECKA Izabela Agnieszka 33 1.90 0.13
JESIEŃ Anna Marta 23 1.33 0.09
ŁADA Robert 17 0.98 0.07
TOPCZYŁKO Bożena 13 0.75 0.05
BAGAN Bożena Waleria 10 0.58 0.04