A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat nidzicki 

nidzicki
brak 11.30% 11.88% 12.47% 13.05% 13.63% 14.22% 14.80% 15.38% 15.96% 16.55%
danych 11.87% 12.46% 13.04% 13.62% 14.21% 14.79% 15.37% 15.95% 16.54% 17.13%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:26 809
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 709
Liczba ważnych kart:3 709
Frekwencja wyborcza:13.83%
Liczba głosów ważnych:3 580
% głosów ważnych:96.52%
Liczba głosów na listy komitetu:561
% 15.67%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Janowiec Kościelny 2 651  356  356  345  39  11.30
Janowo 2 164  313  313  304  42  13.82
Kozłowo 4 794  408  408  380  43  11.32
Nidzica 17 200  2 632  2 632  2 551  437  17.13
Ogółem 26 809  3 709  3 709  3 580  561  15.67
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 481 85.74 13.44
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 15 2.67 0.42
CZYKWIN Eugeniusz 3 0.53 0.08
MAŃKUT Władysław 2 0.36 0.06
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 11 1.96 0.31
PIASECKA Izabela Agnieszka 14 2.50 0.39
JESIEŃ Anna Marta 17 3.03 0.47
ŁADA Robert 4 0.71 0.11
TOPCZYŁKO Bożena 10 1.78 0.28
BAGAN Bożena Waleria 4 0.71 0.11