A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat zambrowski 

zambrowski
brak 1.10% 1.77% 2.44% 3.11% 3.78% 4.46% 5.13% 5.80% 6.47% 7.14%
danych 1.76% 2.43% 3.10% 3.77% 4.45% 5.12% 5.79% 6.46% 7.13% 7.81%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:36 800
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 736
Liczba ważnych kart:7 735
Frekwencja wyborcza:21.02%
Liczba głosów ważnych:7 387
% głosów ważnych:95.50%
Liczba głosów na listy komitetu:374
% 5.06%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Zambrów 18 201  3 660  3 659  3 560  278  7.81
Kołaki Kościelne 1 961  557  557  543  1.10
Rutki 4 877  1 033  1 033  918  31  3.38
Szumowo 3 977  894  894  872  20  2.29
Zambrów 7 784  1 592  1 592  1 494  39  2.61
Ogółem 36 800  7 736  7 735  7 387  374  5.06
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 236 63.10 3.19
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 64 17.11 0.87
CZYKWIN Eugeniusz 16 4.28 0.22
MAŃKUT Władysław 6 1.60 0.08
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 1 0.27 0.01
PIASECKA Izabela Agnieszka 14 3.74 0.19
JESIEŃ Anna Marta 9 2.41 0.12
ŁADA Robert 16 4.28 0.22
TOPCZYŁKO Bożena 5 1.34 0.07
BAGAN Bożena Waleria 7 1.87 0.09