A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 9.88% 10.70% 11.52% 12.35% 13.17% 13.99% 14.81% 15.63% 16.46% 17.28%
danych 10.69% 11.51% 12.34% 13.16% 13.98% 14.80% 15.62% 16.45% 17.27% 18.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:1 102
% 14.96%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  3 859  586  15.19
Barciany 5 361  463  463  440  73  16.59
Kętrzyn 6 631  751  751  721  112  15.53
Korsze 8 711  1 060  1 060  1 012  100  9.88
Reszel 6 697  943  943  906  164  18.10
Srokowo 3 339  444  444  426  67  15.73
Ogółem 53 758  7 662  7 660  7 364  1 102  14.96
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 954 86.57 12.95
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 45 4.08 0.61
CZYKWIN Eugeniusz 12 1.09 0.16
MAŃKUT Władysław 20 1.81 0.27
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 7 0.64 0.10
PIASECKA Izabela Agnieszka 20 1.81 0.27
JESIEŃ Anna Marta 12 1.09 0.16
ŁADA Robert 6 0.54 0.08
TOPCZYŁKO Bożena 16 1.45 0.22
BAGAN Bożena Waleria 10 0.91 0.14