A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat giżycki 

giżycki
brak 8.14% 8.94% 9.73% 10.53% 11.32% 12.12% 12.92% 13.71% 14.51% 15.30%
danych 8.93% 9.72% 10.52% 11.31% 12.11% 12.91% 13.70% 14.50% 15.29% 16.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:856
% 11.28%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  576  11.72
Giżycko 6 596  908  908  872  71  8.14
Kruklanki 2 524  275  275  267  43  16.10
Miłki 3 108  308  308  292  33  11.30
Ryn 4 861  569  569  527  71  13.47
Wydminy 5 300  764  763  717  62  8.65
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  856  11.28
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 689 80.49 9.08
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 50 5.84 0.66
CZYKWIN Eugeniusz 22 2.57 0.29
MAŃKUT Władysław 13 1.52 0.17
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 3 0.35 0.04
PIASECKA Izabela Agnieszka 19 2.22 0.25
JESIEŃ Anna Marta 22 2.57 0.29
ŁADA Robert 19 2.22 0.25
TOPCZYŁKO Bożena 4 0.47 0.05
BAGAN Bożena Waleria 15 1.75 0.20