A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat siemiatycki 

siemiatycki
brak 1.15% 4.05% 6.95% 9.85% 12.75% 15.65% 18.54% 21.44% 24.34% 27.24%
danych 4.04% 6.94% 9.84% 12.74% 15.64% 18.53% 21.43% 24.33% 27.23% 30.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 342
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 317
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:18.60%
Liczba głosów ważnych:7 104
% głosów ważnych:97.12%
Liczba głosów na listy komitetu:905
% 12.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Siemiatycze 12 343  2 527  2 526  2 460  361  14.67
Drohiczyn 5 539  1 173  1 173  1 133  58  5.12
Dziadkowice 2 463  451  450  434  11  2.53
Grodzisk 3 636  794  794  764  95  12.43
Mielnik 2 291  391  391  376  84  22.34
Milejczyce 1 746  302  302  292  88  30.14
Nurzec-Stacja 3 661  460  460  447  125  27.96
Perlejewo 2 517  528  528  521  1.15
Siemiatycze 5 146  691  691  677  77  11.37
Ogółem 39 342  7 317  7 315  7 104  905  12.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 185 20.44 2.60
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 45 4.97 0.63
CZYKWIN Eugeniusz 637 70.39 8.97
MAŃKUT Władysław 8 0.88 0.11
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 0 0.00 0.00
PIASECKA Izabela Agnieszka 11 1.22 0.15
JESIEŃ Anna Marta 6 0.66 0.08
ŁADA Robert 2 0.22 0.03
TOPCZYŁKO Bożena 5 0.55 0.07
BAGAN Bożena Waleria 6 0.66 0.08