A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 25.27% 28.19% 31.11% 34.03% 36.95% 39.87% 42.78% 45.70% 48.62% 51.54%
danych 28.18% 31.10% 34.02% 36.94% 39.86% 42.77% 45.69% 48.61% 51.53% 54.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:1 975
% 34.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  991  33.19
Białowieża 1 997  386  386  376  95  25.27
Czeremcha 2 969  374  374  344  140  40.70
Czyże 2 007  223  223  213  116  54.46
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  42  33.33
Hajnówka 3 445  456  456  438  178  40.64
Kleszczele 2 364  367  367  350  137  39.14
Narew 3 256  449  449  427  126  29.51
Narewka 3 315  493  493  477  150  31.45
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  1 975  34.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
IWIŃSKI Tadeusz 343 17.37 5.98
BIL-JARUZELSKA Małgorzata Anna 92 4.66 1.60
CZYKWIN Eugeniusz 1 494 75.65 26.04
MAŃKUT Władysław 7 0.35 0.12
KIERES-SALAMOŃSKI Ilona 5 0.25 0.09
PIASECKA Izabela Agnieszka 12 0.61 0.21
JESIEŃ Anna Marta 8 0.41 0.14
ŁADA Robert 3 0.15 0.05
TOPCZYŁKO Bożena 6 0.30 0.10
BAGAN Bożena Waleria 5 0.25 0.09