A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Województwo warmińsko-mazurskie

WARMIŃSKO-MAZURSKIE
brak 2.13% 2.53% 2.93% 3.33% 3.73% 4.14% 4.54% 4.94% 5.34% 5.74%
danych 2.52% 2.92% 3.32% 3.72% 4.13% 4.53% 4.93% 5.33% 5.73% 6.14%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:1 149 257
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:200 183
Liczba ważnych kart:200 140
Frekwencja wyborcza:17.42%
Liczba głosów ważnych:192 697
% głosów ważnych:96.28%
Liczba głosów na listy komitetu:5 736
% 2.98%

Wyniki głosowania na listy komitetu według powiatów

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  201  2.94
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  150  2.80
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  285  3.93
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  188  3.34
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  267  2.49
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  234  3.08
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  406  3.62
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  212  2.88
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  138  2.74
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  140  2.21
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  116  3.24
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  300  5.76
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  80  2.13
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  422  2.61
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  297  2.47
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  207  2.76
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  261  2.90
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  81  2.97
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  160  6.14
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  764  3.85
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  827  2.24
Ogółem 1 149 257  200 183  200 140  192 697  5 736  2.98