A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat lidzbarski 

lidzbarski
brak 2.44% 2.74% 3.04% 3.35% 3.65% 3.95% 4.25% 4.55% 4.86% 5.16%
danych 2.73% 3.03% 3.34% 3.64% 3.94% 4.24% 4.54% 4.85% 5.15% 5.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:34 313
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 252
Liczba ważnych kart:5 252
Frekwencja wyborcza:15.31%
Liczba głosów ważnych:5 029
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:138
% 2.74%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Lidzbark Warmiński 13 111  2 724  2 724  2 622  64  2.44
Kiwity 2 822  298  298  278  2.88
Lidzbark Warmiński 5 445  632  632  601  18  3.00
Lubomino 2 923  301  301  293  16  5.46
Orneta 10 012  1 297  1 297  1 235  32  2.59
Ogółem 34 313  5 252  5 252  5 029  138  2.74
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 43 31.16 0.86
WIRSKA Elżbieta Ewa 17 12.32 0.34
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 10 7.25 0.20
TARGOŃSKI Robert 19 13.77 0.38
ZDRODOWSKA Honorata 8 5.80 0.16
ŁUCKIEWICZ Adrian 8 5.80 0.16
WITKOWSKI Henryk 7 5.07 0.14
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 8 5.80 0.16
RUDNICKA Aleksandra Helena 10 7.25 0.20
NOWACKI Robert Krzysztof 8 5.80 0.16