A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Polska
brak 2.04% 2.74% 3.43% 4.13% 4.83% 5.53% 6.22% 6.92% 7.62% 8.31%
danych 2.73% 3.42% 4.12% 4.82% 5.52% 6.21% 6.91% 7.61% 8.30% 9.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 636 537
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 301 650
Liczba ważnych kart:7 297 490
Frekwencja wyborcza:23.83%
Liczba głosów ważnych:7 069 485
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:281 079
% 3.98%

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w okręgach wyborczych

Okręg wyborczy Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Okręg wyborczy nr 1
w Gdańsku
1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 329  2.47
Okręg wyborczy nr 2
w Bydgoszczy
1 648 127  372 408  372 342  358 763  9 065  2.53
Okręg wyborczy nr 3
w Olsztynie
2 110 287  408 182  408 071  395 040  10 209  2.58
Okręg wyborczy nr 4
w Warszawie I
2 200 697  779 816  777 613  762 886  15 588  2.04
Okręg wyborczy nr 5
w Warszawie II
2 020 737  405 873  405 802  392 066  11 464  2.92
Okręg wyborczy nr 6
w Łodzi
2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 278  2.41
Okręg wyborczy nr 7
w Poznaniu
2 720 826  610 188  609 993  585 119  20 816  3.56
Okręg wyborczy nr 8
w Lublinie
1 750 992  411 355  411 279  399 483  13 932  3.49
Okręg wyborczy nr 9
w Rzeszowie
1 710 529  410 512  410 394  398 152  23 512  5.91
Okręg wyborczy nr 10
w Krakowie
3 686 945  949 321  948 975  915 211  82 433  9.01
Okręg wyborczy nr 11
w Katowicach
3 673 738  872 659  872 417  847 419  31 371  3.70
Okręg wyborczy nr 12 we Wrocławiu 3 147 531  684 245  684 083  662 066  30 312  4.58
Okręg wyborczy nr 13
w Gorzowie Wielkopolskim
2 160 786  441 329  441 156  425 708  9 770  2.30
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  281 079  3.98

Wyniki głosowania na listy kandydatów komitetu w województwach

Województwo Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
DOLNOŚLĄSKIE 2 328 361  537 210  537 070  520 699  21 998  4.22
KUJAWSKO-POMORSKIE 1 648 127  372 408  372 342  358 763  9 065  2.53
LUBELSKIE 1 750 992  411 355  411 279  399 483  13 932  3.49
LUBUSKIE 807 818  155 939  155 896  150 224  3 030  2.02
ŁÓDZKIE 2 036 030  483 069  482 918  468 467  11 278  2.41
MAŁOPOLSKIE 2 644 574  730 056  729 742  703 948  66 815  9.49
MAZOWIECKIE 4 221 434  1 185 689  1 183 415  1 154 952  27 052  2.34
OPOLSKIE 819 170  147 035  147 013  141 367  8 314  5.88
PODKARPACKIE 1 710 529  410 512  410 394  398 152  23 512  5.91
PODLASKIE 961 030  207 999  207 931  202 343  4 473  2.21
POMORSKIE 1 769 312  472 693  472 447  459 105  11 329  2.47
ŚLĄSKIE 3 673 738  872 659  872 417  847 419  31 371  3.70
ŚWIĘTOKRZYSKIE 1 042 371  219 265  219 233  211 263  15 618  7.39
WARMIŃSKO-MAZURSKIE 1 149 257  200 183  200 140  192 697  5 736  2.98
WIELKOPOLSKIE 2 720 826  610 188  609 993  585 119  20 816  3.56
ZACHODNIOPOMORSKIE 1 352 968  285 390  285 260  275 484  6 740  2.45
Ogółem 30 636 537  7 301 650  7 297 490  7 069 485  281 079  3.98