A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Wyniki głosowania na listę komitetu w okręgu wyborczym

Powiat Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
augustowski 47 820  8 464  8 459  8 229  183  2.22
białostocki 116 248  25 729  25 723  25 062  773  3.08
bielski 48 226  9 822  9 815  9 581  205  2.14
grajewski 39 337  6 901  6 901  6 662  130  1.95
hajnowski 39 336  5 974  5 973  5 737  83  1.45
kolneński 31 766  5 472  5 472  5 280  139  2.63
łomżyński 41 522  7 189  7 186  6 961  243  3.49
moniecki 34 672  5 763  5 763  5 573  164  2.94
sejneński 17 185  2 657  2 657  2 578  48  1.86
siemiatycki 39 342  7 317  7 315  7 104  176  2.48
sokólski 58 273  10 913  10 911  10 567  243  2.30
suwalski 29 127  4 503  4 500  4 355  130  2.99
wysokomazowiecki 47 998  11 080  11 078  10 801  270  2.50
zambrowski 36 800  7 736  7 735  7 387  234  3.17
Białystok 228 876  66 327  66 297  64 832  1 023  1.58
Łomża 49 512  10 958  10 955  10 714  202  1.89
Suwałki 54 990  11 194  11 191  10 920  227  2.08
bartoszycki 50 357  7 162  7 162  6 841  201  2.94
braniewski 34 821  5 617  5 617  5 358  150  2.80
działdowski 52 758  7 599  7 599  7 250  285  3.93
elbląski 46 107  5 863  5 862  5 632  188  3.34
ełcki 69 153  11 090  11 090  10 723  267  2.49
giżycki 46 687  7 881  7 878  7 589  234  3.08
iławski 73 809  11 811  11 808  11 222  406  3.62
kętrzyński 53 758  7 662  7 660  7 364  212  2.88
lidzbarski 34 313  5 252  5 252  5 029  138  2.74
mrągowski 40 868  6 569  6 568  6 348  140  2.21
nidzicki 26 809  3 709  3 709  3 580  116  3.24
nowomiejski 34 540  5 516  5 515  5 209  300  5.76
olecki 27 540  3 883  3 883  3 759  80  2.13
olsztyński 97 232  16 843  16 839  16 186  422  2.61
ostródzki 84 232  12 574  12 571  12 011  297  2.47
piski 46 146  7 804  7 804  7 513  207  2.76
szczycieński 56 791  9 447  9 445  9 004  261  2.90
gołdapski 22 075  2 814  2 814  2 723  81  2.97
węgorzewski 19 467  2 734  2 733  2 606  160  6.14
Elbląg 97 070  20 458  20 449  19 857  764  3.85
Olsztyn 134 724  37 895  37 882  36 893  827  2.24
Ogółem 2 110 287  408 182  408 071  395 040  10 209  2.58
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 3 041 29.79 0.77
WIRSKA Elżbieta Ewa 1 946 19.06 0.49
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 1 051 10.29 0.27
TARGOŃSKI Robert 859 8.41 0.22
ZDRODOWSKA Honorata 546 5.35 0.14
ŁUCKIEWICZ Adrian 456 4.47 0.12
WITKOWSKI Henryk 575 5.63 0.15
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 422 4.13 0.11
RUDNICKA Aleksandra Helena 613 6.00 0.16
NOWACKI Robert Krzysztof 700 6.86 0.18

Wykaz posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego

Imię i nazwisko Okręg wyborczy Komitet wyborczy Liczba głosów na kandydata
KARSKI Karol Adam Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  67 997 
KUDRYCKA Barbara Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  61 418