A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat hajnowski 

hajnowski
brak 0.57% 0.89% 1.20% 1.52% 1.83% 2.15% 2.46% 2.78% 3.09% 3.41%
danych 0.88% 1.19% 1.51% 1.82% 2.14% 2.45% 2.77% 3.08% 3.40% 3.72%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 336
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 974
Liczba ważnych kart:5 973
Frekwencja wyborcza:15.19%
Liczba głosów ważnych:5 737
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:83
% 1.45%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Hajnówka 18 502  3 091  3 090  2 986  39  1.31
Białowieża 1 997  386  386  376  14  3.72
Czeremcha 2 969  374  374  344  1.16
Czyże 2 007  223  223  213  0.94
Dubicze Cerkiewne 1 481  135  135  126  0.79
Hajnówka 3 445  456  456  438  1.37
Kleszczele 2 364  367  367  350  0.57
Narew 3 256  449  449  427  12  2.81
Narewka 3 315  493  493  477  0.63
Ogółem 39 336  5 974  5 973  5 737  83  1.45
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 23 27.71 0.40
WIRSKA Elżbieta Ewa 10 12.05 0.17
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 5 6.02 0.09
TARGOŃSKI Robert 6 7.23 0.10
ZDRODOWSKA Honorata 6 7.23 0.10
ŁUCKIEWICZ Adrian 6 7.23 0.10
WITKOWSKI Henryk 4 4.82 0.07
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 6 7.23 0.10
RUDNICKA Aleksandra Helena 10 12.05 0.17
NOWACKI Robert Krzysztof 7 8.43 0.12