A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat kętrzyński 

kętrzyński
brak 1.88% 2.12% 2.35% 2.59% 2.82% 3.06% 3.29% 3.53% 3.76% 4.00%
danych 2.11% 2.34% 2.58% 2.81% 3.05% 3.28% 3.52% 3.75% 3.99% 4.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 758
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 662
Liczba ważnych kart:7 660
Frekwencja wyborcza:14.25%
Liczba głosów ważnych:7 364
% głosów ważnych:96.14%
Liczba głosów na listy komitetu:212
% 2.88%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kętrzyn 23 019  4 001  3 999  3 859  100  2.59
Barciany 5 361  463  463  440  11  2.50
Kętrzyn 6 631  751  751  721  26  3.61
Korsze 8 711  1 060  1 060  1 012  40  3.95
Reszel 6 697  943  943  906  17  1.88
Srokowo 3 339  444  444  426  18  4.23
Ogółem 53 758  7 662  7 660  7 364  212  2.88
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 55 25.94 0.75
WIRSKA Elżbieta Ewa 34 16.04 0.46
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 25 11.79 0.34
TARGOŃSKI Robert 18 8.49 0.24
ZDRODOWSKA Honorata 7 3.30 0.10
ŁUCKIEWICZ Adrian 3 1.42 0.04
WITKOWSKI Henryk 9 4.25 0.12
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 33 15.57 0.45
RUDNICKA Aleksandra Helena 17 8.02 0.23
NOWACKI Robert Krzysztof 11 5.19 0.15