A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat gołdapski 

gołdapski
brak 2.19% 2.60% 3.02% 3.43% 3.85% 4.26% 4.67% 5.09% 5.50% 5.92%
danych 2.59% 3.01% 3.42% 3.84% 4.25% 4.66% 5.08% 5.49% 5.91% 6.33%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:22 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 814
Liczba ważnych kart:2 814
Frekwencja wyborcza:12.75%
Liczba głosów ważnych:2 723
% głosów ważnych:96.77%
Liczba głosów na listy komitetu:81
% 2.97%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Banie Mazurskie 3 302  314  314  294  18  6.12
Dubeninki 2 551  244  244  237  15  6.33
Gołdap 16 222  2 256  2 256  2 192  48  2.19
Ogółem 22 075  2 814  2 814  2 723  81  2.97
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 23 28.40 0.84
WIRSKA Elżbieta Ewa 15 18.52 0.55
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 4 4.94 0.15
TARGOŃSKI Robert 7 8.64 0.26
ZDRODOWSKA Honorata 4 4.94 0.15
ŁUCKIEWICZ Adrian 4 4.94 0.15
WITKOWSKI Henryk 12 14.81 0.44
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 3 3.70 0.11
RUDNICKA Aleksandra Helena 4 4.94 0.15
NOWACKI Robert Krzysztof 5 6.17 0.18