A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat giżycki 

giżycki
brak 2.48% 2.76% 3.03% 3.31% 3.58% 3.86% 4.14% 4.41% 4.69% 4.96%
danych 2.75% 3.02% 3.30% 3.57% 3.85% 4.13% 4.40% 4.68% 4.95% 5.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:46 687
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 881
Liczba ważnych kart:7 878
Frekwencja wyborcza:16.88%
Liczba głosów ważnych:7 589
% głosów ważnych:96.33%
Liczba głosów na listy komitetu:234
% 3.08%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Giżycko 24 298  5 057  5 055  4 914  122  2.48
Giżycko 6 596  908  908  872  28  3.21
Kruklanki 2 524  275  275  267  14  5.24
Miłki 3 108  308  308  292  15  5.14
Ryn 4 861  569  569  527  19  3.61
Wydminy 5 300  764  763  717  36  5.02
Ogółem 46 687  7 881  7 878  7 589  234  3.08
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 72 30.77 0.95
WIRSKA Elżbieta Ewa 42 17.95 0.55
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 15 6.41 0.20
TARGOŃSKI Robert 16 6.84 0.21
ZDRODOWSKA Honorata 11 4.70 0.14
ŁUCKIEWICZ Adrian 4 1.71 0.05
WITKOWSKI Henryk 12 5.13 0.16
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 16 6.84 0.21
RUDNICKA Aleksandra Helena 15 6.41 0.20
NOWACKI Robert Krzysztof 31 13.25 0.41