A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Miasto Ryn

Ryn
brak 2.48% 2.76% 3.03% 3.31% 3.58% 3.86% 4.14% 4.41% 4.69% 4.96%
danych 2.75% 3.02% 3.30% 3.57% 3.85% 4.13% 4.40% 4.68% 4.95% 5.24%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 861
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:569
Liczba ważnych kart:569
Frekwencja wyborcza:11.71%
Liczba głosów ważnych:527
% głosów ważnych:92.62%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 3.61%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MOJZESOWICZ Maciej 6 31.58 1.14
WIRSKA Elżbieta Ewa 3 15.79 0.57
KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej 2 10.53 0.38
TARGOŃSKI Robert 1 5.26 0.19
ZDRODOWSKA Honorata 2 10.53 0.38
ŁUCKIEWICZ Adrian 0 0.00 0.00
WITKOWSKI Henryk 1 5.26 0.19
BAKUNOWICZ-BOGACZUK Agnieszka 2 10.53 0.38
RUDNICKA Aleksandra Helena 2 10.53 0.38
NOWACKI Robert Krzysztof 0 0.00 0.00